Introductie Breeding College (Voor Kennis Instituut GP op naam hierboven klikken)

Breeding college heeft ten doel om mensen inzicht te geven in de historie van een paardenras en ze vervolgens de tools te geven hoe hier niet alleen succesvol in te kunnen zijn, maar ook een bijdrage te kunnen leveren voor een duurzame en uitgebalanceerde fokkerij ten behoeve van dat paardenras.

Dit gebeurt op basis van een cursus, waarbij men aan de hand van een overzicht en inzicht in de fokkerij vervolgens zelf aan de slag kan gaan om een aantal zaken uit te zoeken. Deze inzichten en werkopdrachten creeren een basis waarmee men vervolgens zelf in de eigen fokkerij aan de slag kan gaan.

 

 

Kennis Instituut Gelders Paard

NUBERT

Bijzondere invulling van het Breeding College

 Doel :
Mensen de gelegenheid bieden om kennis op te doen over :
- De historie van het Gelders Paard
- de bloedlijnen en merrielijnen van het Gelders Paard vroeger en nu
en :
- het stimuleren van gemeenschapszin met het oogmerk om versplintering en afbrokkeling van de Gelders Paard fokkerij te voorkomen.
  a) Met deze gemeenschapszin werken aan de identiteit van het Gelders Paard
  b) Met deze gemeenschapszin werken aan het breed onder de aandacht brengen van de   
inzetbaarheid van het Gelders Paard voor een breed publiek

Oproep voor gegadigden Werkgroep - vragen of zaken inzake GP fokkerij kenbaar maken

BARONET

Oproep gegadigden Werkgroep

voor aansturing Kennis Instituut Gelders Paard

 

De Stichting ter ondersteuning van een bewuste Paardenfokkerij (SOBP) is op zoek naar 5 of 6 vrijwilligers die mee willen denken in de aansturing van het Kennis Instituut Gelders Paard wat door de SOBP is opgestart.

 

Geïnteresseerden kunnen een motivatie brief opstellen en deze versturen aan legend@counsellor.com.

Aan de hand van deze motivatie brief zullen mensen benaderd worden voor een gesprek. In deze motivatie brief kan men aangeven wat men belangrijk vindt voor de ontwikkeling van de GP fokkerij, wat men weet over de historie en de bloedlijnen en hoe men dit zou willen aanpakken.

OPEN VOOR IEDEREEN

Iedereen die vragen of zaken betreffende de GP fokkerij kenbaar wil maken kan dit versturen aan legend@counsellor.com

 

 

COLONEL