Presentatie : Historisch overzicht ontwikkeling fokkerij en ontwikkeling GP fokkerij

23. Jan, 2017

Hierbij is de presentatie uitgewerkt. Zij die graag een beter beeld krijgen van de verbanden kunnen hierbij de diepte in gaan (hoeven dit zelf niet meer uit te puzzelen). Een volgende presentatie volgt waarin nader op de gewenste bloedlijnen voor de toekomst ingegaan zal worden.

Presentatie interessante oude bloedlijnen Gelders Paard - Met toelichting bij dia's in text toegevoegd --

Aan de op 17 januari gepresenteerde dia's is een uitleg toegevoegd zodat de presentatie ook voor niet aanwezigen nu beschikbaar is.
Je kan gaan voor de grote lijnen of ook meer de diepte in gaan.