Lady Reveil - foto

Lady Reveil - Artikel in 'In de Strengen', 46e jaargang, 8 februari 1979

Lady Reveil - Artikel in 'IDS', 46e jaargang, 8 februari 1979. 1e pagina is hier een introductie op het artikel. De invloed van Lady Reveil op de fokkerij van het GP komt duidelijk in beeld.