GP Blog 8.2 22-7-'21 # GvH - De noodzakelijke stappen om een toekomst voor het Gelders Paard veilig te stellen

Barenet bloed staat voor springeigenschappen. We moeten moeite doen om zijn zonen via verschillende lijnen in de fokkerij te houden. Bij Casaron zien we de combinatie van Helmar en Simon Bolivar. Dit en de andere Baronet zonen moeten we omarmen

De noodzakelijke stappen om een toekomst voor het Gelders Paard veilig te stellen

door Gerrit van Heijst

Deel II (van 3 delen)

Na terug gekeken te hebben, is het belang om te kijken waar we staan en naar de toekomst.

Wat zijn de huidige problemen in de Gelders Paard fokkerij :

-          We constateren een grote invloed van een beperkt aantal hengsten en/of hengstlijnen in de Gelders Paard fokkerij.

-          We boeren terug in het aantal hengsten met massa (hiermee wordt bedoeld hengsten die geen kruisingsproducten zijn, omdat die ook dingen kunnen doorgeven in type wat je niet ziet. In feite wordt hier gesproken over Erhalter hengsten, hengsten die de fokkerij van het Gelders Paard kunnen bestendigen).

-          We zien een toename in kruisingsfokkerij. (Er is niets tegen op kruisingsfokkerij, maar dat moet niet de overhand krijgen, aangezien door de overhand dan de deur opengezet wordt met het risico dat de fokkerij tussen je handen weg loopt.)

-          De herkenbaarheid van de fokkerij van het Gelders Paard daar wordt door de fokkers en door de toeschouwers over gesproken. Met andere woorden een belangrijk aandachtspunt.

-          We blijven hengsten keuren met bloedlijnen waarvan we geconstateerd hebben dat die de overhand krijgen in de fokkerij. Die zullen er aan bijdragen dat het aantal merries met vrije bloedlijnen zullen afnemen. We doen te weinig moeite om Erhalter hengsten voor het Gelders Paard te fokken die over vrije bloedlijnen beschikken.

Wat zijn de toekomstige problemen in de Gelders Paard fokkerij :

-          Het aantal fokkers loopt terug en daarmee ook het aantal merrielijnen.

-          Het aantal interessante merrielijnen die nu nog niet gebruikt wordt voor de fokkerij van het Gelders Paard (rijpaard/tuigpaard) loopt nog sneller terug. Dit zijn merrielijnen die nog voldoende dicht op het Gelders bloed zitten of waarvan de bloedlijn zo gefokt is dat die nog interessant is voor de fokkerij van het Gelders Paard. Ook hier zien we een afname in het aantal fokkers en daarmee ook de beschikbaarheid van dit soort merrielijnen.

-          De opfok van ‘gewenste’ jonge hengsten loopt terug of valt dood als we daar niet gericht actie op ondernemen.

-          Te weinig aandacht om gericht bloedlijnen te ontwikkelen voor de fokkerij van het Gelders Paard.

Wat zijn de kansen om enerzijds de problemen het hoofd te bieden, en anderzijds een duurzame fokkerij van het Gelders Paard mogelijk te maken :

-          De fokkerij van het Gelders Paard kende veel merrielijnen, waarvan het grootste gedeelte is gebruikt om de fokkerij van het rijpaard op te zetten en een ander gedeelte om de fokkerij van het tuigpaard op te zetten. Hierdoor zijn we veel bloedlijnen die ontwikkeld zijn voor de fokkerij van het Gelders Paard kwijt geraakt. Het is wenselijk om extra aandacht te besteden om interessante merrielijnen (o.a. doordat ze ook drager zijn van interessante bloedlijnen die iets toe kunnen voegen aan de fokkerij van het Gelders Paard) weer terug bij het Gelders Paard te krijgen. Het interessante aan die bloedlijnen is dat ze ook gelinked kunnen worden aan het bijdragen aan prestaties voor gebruik. Dat is per slot van rekening waarvoor we Gelders Paarden fokken. Onder het kopje herintroductie van bloedlijnen voor de fokkerij van het Gelders Paard zal dit principe aan de hand van voorbeelden hieronder worden uitgelegd.

-          We moeten meer gaan samenwerken en zorgen dat we moeite doen om jonge hengsten te fokken die over interessante vrije bloedlijnen beschikken en uit interessante merries komen. We moeten gezamenlijk er ook voor zorgen dat de interessante jonge hengsten opgefokt worden. Extra aandacht in dit kader voor de ontwikkeling van ‘Erhalter’ hengsten.

-          Met oog op een snelle gewenste ontwikkeling van de fokkerij van het Gelders Paard  is het verstandig en noodzakelijk om een systeem van A, B en C hengsten te introduceren. In deel III van deze blog zal het hoe en waarom van A, B en C hengsten worden uitgelegd.

 

Herintroductie van belangrijke bloedlijnen gewenst en verstandig

Bouwstenen , breedte bloedlijnen en bijdrage aan sport

Bij een analyse van de aanwezige bloedlijnen na de herstart van de fokkerij van het Gelders Paard in 1981 is door de schrijver van dit stuk geconcludeerd dat het Domburg bloed aan het weglopen was in de ontwikkeling van de fokkerij van het Gelders Paard. Via een schrijven in ‘In de Strengen’ werd in de 90-tiger jaren aandacht gevraagd voor merries met Domburg bloed. Door de vraag van aandacht voor dit bloed en de inzet van dit soort merries voor de fokkerij is de Waldo merrie Verabella in beeld gekomen (onder deze blog een foto van haar). In 1999 heeft zij van Wolfgang een hveulen van Wolfgang gebracht (Aan het Waldo bloed werd Uron bloed (via moederlijn Wolfgang) toegevoegd. Verabella had 12,5 % Domburg bloed in haar genen. Dan praten we over bijna 85 jaar na de geboorte van de hengst Domburg. De invloed van een hengst kan dus ondanks dat hij lang geleden geboren is nog behoorlijk aanwezig zijn. (Verabella leverde de basis voor de bouw om te komen tot de Grand-Prix hengst Atze) De invloed van hengsten en hengstenlijnen (lees Waldo en Domburg) kan dus na jaren nog steeds een rol spelen.

In de uitbouw naar Atze is ook gebruik gemaakt van de keur prestatie merrie Linda van Gondelier x Uron x Tabor. Deze is aangekocht toen zij 24 jaar was. Op haar 25 bracht zij het merrieveulen Nicolinde van de hengst Vasco (onder deze blog een foto van haar hoogdrachtig in beweging). Daarmee werd het bloed van de Odin van Wittestein hengst Darwin toegevoegd en tevens de dubbel prestatiemerrie Jolanda. In combinatie met de Wolfgang zoon van Verabella, leverde de Vasco merrie Nicolinde het hengstveulen Astor.

Door contacten met de fokkers van de hengst Marconi, is voorkomen dat die merrielijn die daar nog was gestopt zou worden. In samenspraak is de aanwezig Cinovo dochter uit de volle zus van Marconi gecombineerd met de hengst Sander. Dit leverde het 1e premieveulen Beauvilina op (onder deze blog een foto van Beauvilina in beweging). Belangrijk om te weten dat het Marconi bloed in allerlei gedaanten voorkomt bij dressuurpaarden. Met die wetenschap is de hengst Astor en Beauvilina gecombineerd wat het fokproduct Atze heeft opgeleverd. Door bewust gebruik van bloedlijnen en merrielijnen en daar dan ook weer combinaties van te maken zijn daarmee deze bloedlijnen extra voor de fokkerij van het Gelders Paard beschikbaar gemaakt. Dit is slechts een voorbeeld hoe we de fokkerij van het Gelders Paard qua bloedlijnen kunnen versterken en de basis elementen voor sport binnen de Gelders Paard fokkerij kunnen versterken. Op deze manier kunnen we een hoop interessante merrielijnen met interessante bloedlijnen terughalen naar de Gelders Paard fokkerij (of 1 of meermalig gebruiken (uitgeleend krijgen waarna ze weer voor de rij- of tuigpaardfokkerij ingezet zullen worden)) zodat dit een boost in de ontwikkeling van de fokkerij van het Gelders Paard kan geven.

Verabella op latere leeftijd

Linda 25 jaar hoogdrachtig