GP Blog 9 2-8-'21 # GvH - Het Gelders Paard, de spiegel van samenwerking ons voorgehouden door de Holsteinse fokkers ; lijst met uitgangspunten om te komen tot een gezamenlijke vernieuwingsslag.

Dankzij de fokkers van het Holsteinse Paard hebben wij in Nederland de beschikking kunnen krijgen over Cicero II, de grootvader van Domburg. Dankzij een reeks van belangrijke fokkers hebben wij hier eigen lijnen van kunnen bouwen die een belangrijke plaats gekregen hebben in de opbouw en uitbouw van de fokkerij van het Gelderse Paard

Het Gelders Paard, de spiegel van samenwerking ons voorgehouden door de fokkers van het Holsteinse Paard ; lijst met uitgangspunten om te komen tot een gezamenlijke vernieuwingsslag.

Door Gerrit van Heijst

Ik word enthousiast als ik de merries zie waar we over beschikken bij het Gelders Paard. Tegelijk is er ook een verwondering dat we hier niet meer hengsten uit kunnen fokken en hengsten die ons het leven gemakkelijk maken. Ik ben op zoek hoe we stempelhengsten kunnen fokken die zorgen voor zekerheid in de opbouw van merriestammen en lijnen die zorgen voor herkenbare en opvallende paarden waar iedereen voor in de rij staat omdat ze tot prestatie in staat zijn. En let wel in een optelling van breedte in de bloedlijnen aan de hengstenkant en het zoveel als mogelijk meenemen van interessante merrielijnen.

Ik was er een paar dagen tussenuit en had o.a. een boekje meegenomen over het Holsteinse Paard een reprint van 1937. Daarin lees je hoe een club van enthousiaste en bewuste fokkers stappen zet tot een fokkerij die is uitgebouwd tot wereldvermaarde fokkerij in de analyse van de opbouw onder andere bijgestaan door een hippoloog die zich heeft verdiept in de opbouw van bloedlijnen. Die betrokkenheid en samenwerking die spreekt mij aan en daar liggen ook kansen voor het Gelders Paard. Wij hebben elkaar nodig omdat we gezamenlijk de fokkerij vormgeven. Zonder nu een dissonant te willen zetten, heeft u wel eens in een koor gezongen of gehoord wat het effect van samenzang op kan leveren en hoe dit klinkt ? Dat is ongelofelijk en dat gevoel zou ik samen met u willen bereiken door met elkaar te kijken welke slimme stappen we kunnen zetten om meters te maken. Om met elkaar paarden te fokken waarvan we met elkaar kunnen zeggen, dat hebben we toch mooi samen met elkaar geflikt. En iedereen heeft hierin een rol. Bijvoorbeeld ook een fokkerijraad die hier mee moet denken en ruimte moet creëren om een verdere basis te leggen ter versterking en ruimte te laten om daarop dingen tot stand te brengen. Het KWPN zou die ruimte ook moeten omarmen omdat dit bij kan dragen aan ontwikkeling en motivatie tot succes waar we met elkaar profijt van kunnen hebben. We kunnen dan dingen tot stand brengen die aanspreken en mensen tot begeestering brengen. Die ruimte zorgt voor kansen voor het Gelders Paard waar mensen dan voor in de rij komen staan.

Ontwikkeling is iets van alle tijden.

Bijgaande uitdagende lijst kreeg ik binnen via de mail om mensen te stimuleren met elkaar dingen op te pakken :

  • Waar liggen onze kansen voor het leveren van toegevoegde waarde?
  • Wat maakt een innovatie tot een succes?
  • Welke rol spelen big data?
  • Hoe vergroten wij het innovatief vermogen om voorop te lopen in een concurrerende markt?
  • Hoe starten wij een effectief innovatieproces en nemen we elkaar hierin mee?
  • Welke strategische concepten zetten we in bij het ontwikkelen van op een andere manier kijken naar de manier om dingen tot stand te brengen
  • Hoe stimuleren we elkaar om meters te maken in het vernieuwingsproces?

Het had allemaal niet passender geschreven kunnen worden. We krijgen het op een bordje aangeleverd. Doet u mee ? Spreekt dit u aan ?

Inspiratie - Innovatie

In-Vitro Fertilisatie (IVF)

Inspiratie kunnen we halen uit fokkers als Evert van Binsbergen die het besef hadden dat het dubbel inbouwen van gewenste eigenschappen de kans op het behoud daarvan in de populatie vergroten.

Inspiratie ook uit de kennis van het belang van doorgefokte merrielijnen die een belangrijke drager worden van de fokkerij en haar succes.

Inspiratie ook uit het besef dat die ene combinatie van belang kan zijn om de fokkerij naar een nieuwe omgeving te tillen. Denk hierbij aan de invloed van de veulenboek (vb) hengsten in de GP fokkerij, maar ook bijvoorbeeld aan Domburg, die één van de weinige nazaten is van Cicero III.

Een van de innovaties is dat we nu beschikken over mogelijkheden zoals embryo transplantatie, of in-vitro fertilisatie van geprikte eicellen waarbij het mogelijk wordt om sperma te gebruiken wat anders niet bruikbaar zou zijn. Dit soort projecten biedt kansen en die kansen zouden nog vergroot kunnen worden indien er door de fokkerijraad ruimte gecreerd wordt om experimentele kruisingen door te voeren met het oog op ontwikkelingen van bloedlijnen waar met perspectief op doorgebouwd kan worden. Denk aan A-, B- en C-hengsten.

Innovatie kan ook in houden het op een andere manier tot stand brengen van ontwikkelingen waar wij als fokkers weer van zouden kunnen profiteren, zoals kern fokkerij. Dit wordt bijvoorbeeld in andere fokkerijen toegepast en het voordeel is dat je gewenste eigenschappen sneller door kan tillen tot populatie niveau. Een paard dat beschikt over aparte bewegingen maar niet de maat en formaat heeft waar de markt naar op zoek is zou in een gericht fokkerij traject via gebruik van passende merries omgebouwd kunnen worden naar een paard met maat en formaat met aparte bewegingen. Ook hier zou het wenselijk maar ook verstandig zijn als een fokkerijraad ruimte zou creeren voor het principe van minifokkerij zodat je op een slimme manier gewenste eigenschappen zou kunnen inbouwen in een lijn. Daarna kan de fokkerij er in de breedte van profiteren.