TP Blog 1 - 15-8-'21 # GvH - Tuigpaarddag 14 Augustus 2021 – Een blik van afstand

Lendoline - Eebert x Manno x Patijn x Majesteit. Met het dubbel Manno en Patijn bloed lijkt ze gepredestineerd om haar voorkomen door te geven. Overigens lijkt de mooie hals nog iets van Majesteit.

Tuigpaarddag 14 Augustus 2021 – Een blik van afstand

Gerrit van Heijst

De tuigpaarddag van 14 Augustus 2021 liet zien waar men als fokkers en gebruikers gezamenlijk toe in staat is. Er viel veel te genieten.

Felicitaties aan al die mensen die met zo veel toewijding deze paarden hebben gefokt en getraind.

Een paar dingen vielen op :

-          In grote lijnen zien we nog steeds veel van dezelfde bloedlijnen

-          Er lopen een reeks van paarden die door slimme combinaties nieuw perspectief zouden kunnen toevoegen aan de tuigpaardfokkerij. De tuigpaardfokkerij kan naar een hoger plan qua fokkerij getild worden, zodat er meer paarden uitkomen die aan de wensen van de tuigpaardgebruikers voldoen.

-          Marcel Ritsma werd uitgeroepen tot fokker van het jaar. Terecht om hem een keer in het zonnetje te zetten. Hij is één van de mensen die er hard aan trekt om te proberen de fokkerij naar een hoger plan te tillen. Onder andere werd geprezen dat hij zijn nek uitsteekt voor het gebruik van hackney’s wat veel extra werk oplevert omdat de veulens de lange weg via B registratie moeten starten. Misschien zou het verstandig zijn om een traject voor minifokkerij te openen, zodat kruislingen meteen omgebouwd kunnen worden naar een tuigpaard. Op die manier wordt het nieuwe bloed nog interessanter, omdat het voor de fokkerij een passender jasje heeft. Foktechnisch is dat ook verstandiger. Dat levert meer betrouwbaarheid op dat het tuigpaarden worden in hun voorkomen.

-          Draf is voor het tuigpaard als tuigpaard de meest belangrijke gang. Bij een aantal rubrieken worden de tuigpaarden gepunt voor exterieur en voor draf en het totaal bepaald de winnaar. Als draf zo belangrijk is, dan zou je verwachten dat plaatsing plaats vindt op grond van de punten voor draf, en bij eenzelfde aantal punten gaat dan pas het exterieur tellen. ; Als je naar de draf kijkt, dan zou het wenselijk zijn om die op te splitsen. Te denken valt o.a. aan Waar zit de motor ? Hoe wil je dat het tuigpaard zijn lichaam houdt als die draaft ? Je kan nog meer toevoegen. Door voor die afzonderlijke elementen punten te geven en ze te benoemen, geef je nog meer voorlichting aan de fokkers die daar dan ook beter mee kunnen werken.

-          Oregon was niet alleen een opvallend tuigpaard, maar hij stempelde zijn beweging ook in zijn nafok. Eén van de opvallende paarden qua bouw en qua beweging was de merrie Lendoline. Als dit een hengst was geweest, dan zou hij veel fans hebben en ook veel merries aangeboden krijgen. Nu het een merrie is zou het verstandig zijn als de mensen die allemaal als steunpilaren in het verleden opgetreden zijn voor de ontwikkeling van het tuigpaard een fonds met gelden bijeenbrengen zodat bij deze merrie met de 2 (liefst 4) best passende hengsten (verschillend qua bloedopbouw) steeds 2 (liefst 4) veulens via Embryo Transplantatie gefokt kunnen worden (dat zou dan ook niet de eerste keer zijn, de winnaar van de rubriek 4 jarige merries was ook een Embryo transplantatie veulen). Op deze manier kan die merrie een belangrijke impuls geven voor de ontwikkelingen van de fokkerij van het tuigpaard. In één jaar kunnen deze (4 (liever nog 16 veulens) dan het licht zien (dit zou anders minimaal 4 (of 16) jaar kosten) waarmee een grote stap voorwaarts gezet kan worden. De merrieveulens zouden eventueel geveild kunnen worden. Voor veel fokkers zou zo’n veulen welkom zijn omdat ze zo een grote stap kunnen zetten. Elk merrieveulen uit deze merrie is interessant, ook al ziet die er niet uit. Met de juiste hengst zit je weer terug in track. Door tegelijkertijd een reeks van merries doordacht te kruisen en sommige misschien ook wel via Embryo transplantatie zou ontwikkeling in de bloedlijnen tot stand gebracht kunnen worden. Verder zou het verstandig zijn als een aantal fokkers via minifokkerij tuigpaarden met excellente beweging maar met wensen qua exterieur in een paar kruisingen ombouwen (exterieur heeft een hele hoge erfelijkheid) zodat je paarden krijgt die beter kunnen brengen (qua exterieur) wat de markt vraagt. Dit is ook voor de fokkers interessanter omdat ze een paard overhouden wat ongeacht waar het voor ingezet wordt beter inzetbaar zal zijn.

-          Met de kweekvijver voor junioren en Young riders wordt terecht vroegtijdig gewerkt aan de opvolging van de tuigpaardrijders. Aan de fokkerskant zou het verstandig zijn om zo’n zelfde rubriek in het leven te roepen maar dan meteen te anticiperen op een gewenste stap om te komen tot gedeeld eigenaarsschap van tuigpaarden. Op die manier wordt het laagdrempeliger voor de jeugd om in te stappen. Een competitie wordt opgezet. Paarden met minimaal 3 eigenaren kunnen deelnemen aan de veulenrubriek, tweejarigen en driejarige tuigpaarden. 20 % van het aantal veulens op de keuring mag, zijnde in eigendom van 3 eigenaren jonger dan 30 jaar per provincie, uitgezonden worden naar de tuigpaarddag. In een nader vast te leggen reglement wordt voor elk van de 3 categorieen dan vast gelegd wie 1, 2 en 3 is. De rest is volger. No 1 per categorie krijgt een wisselbeker. Na 3 opeenvolgende keren of 5 keer winnaar, mag men de wisselbeker houden. Men ontvangt als winnaar bij inleveren van de wisselbeker een replica van de wisselbeker. Verder zal er een aparte facebook pagina gestart worden waarop de bevindingen en ervaringen van de deelnemers gedeeld kunnen worden. De geinteresseerden kunnen ook inschrijven op een cursus waarbij bij veel aspecten die bij het doordacht fokken van een veulen spelen aan de orde komen.