GP Blog 11 5-12-'21 # GvH – Oproep voorstellen GP paarden voor de Wall of Fame

CADEAUTJJE

Oproep voorstellen/foto’s GP paarden voor de Wall of Fame /stars of het GP / Gelders Paard van het Jaar

Gerrit van Heijst

Nu er in Ermelo geen Wall of Fame meer is (zie Gondelier weer thuis - www.stichting-sobp.nl)  gaan we in de Kennisbank Gelders Paard een digitale Wall of Fame starten voor het Gelders Paard. Daarnaast willen we ook een digitale fotorubriek stars of het GP starten. Verder willen we ook een digitaal overzicht maken van het Gelders Paard van het jaar.

Aan allen de vraag om foto’s aan te leveren voor het digitaal overzicht Gelders Paard van het jaar.

Tevens zijn voorstellen welkom voor de rubriek stars of het GP. Graag ook daarbij aangeven waarom dat paard voor die rubriek in aanmerking zou moeten komen. Een star moet liefst flikkeren omdat hij bijzonder is of een bijzondere prestatie heeft geleverd.

Ook zijn voorstellen welkom voor de digitale Wall of Fame (zie ook WALL OF FAME GP - www.stichting-sobp.nl). Suggestie voor alle bovenstaande vragen kunnen verstuurd worden aan legend@counsellor.com 

Op deze Wall of Fame staan in ieder geval al de volgende paarden :

-          Domburg

-          Colonel

-          Baronet

-          Graaf van Wittenstein

-          Ot van Wittenstein

-          Karolus van Wittenstein

-          Olaf van Wittenstein

-          Roland

-          Wachtmeester

-          Odin van Wittenstein

-          Rigismund

-          Uron

-          Selim

-          Olivier

-          Xerxes II

-          Ebert

-          Nubert

-          Kurassier

-          Oregon

-          Hoogheid

-          Marconi

-          Goudsmid

-          Gondelier

-          Apollo

-          Avenir

-          Dirigent

-          Elegant

-          Koss

-          Parcival

-          Zooloog

-          Olympic Sunrise

-          Amora